Від імені ФОП Андрій Коваленко, ІІН 3454188216 (далі — «Виконавець»), і клієнта, який здійснює замовлення послуг, що наведені нижче (далі — «Замовник»), укладено цей Договір-оферта (далі — «Договір») на такі умови:

 1. Предмет Договору:
  1.1. Виконавець зобов’язується надати послуги фуд-фотографа Замовнику.
  1.2. Послуги фуд-фотографа включають у себе фотосесію страв, напоїв та інших продуктів харчування, а також ретушування та підготовку отриманих фотографій у вигляді, придатному для використання на сайті, у соціальних мережах, у рекламних матеріалах тощо.
 2. Порядок надання послуг:
  2.1. Для замовлення послуг Замовник звертається до Виконавця за допомогою контактної інформації, наведеної на сайті.
  2.2. Сторони узгоджують дату та час фотосесії, а також умови оплати. 2.3. Виконавець проводить фотосесію згідно з домовленостями, а потім проводить обробку та підготовку фотографій протягом зазначеного строку.
 3. Вартість послуг та умови оплати:
  3.1. Вартість послуг визначається індивідуально для кожного замовлення з урахуванням обсягу робіт та інших обставин.
  3.2. У разі погодження вартості послуг Замовником, оплата здійснюється на рахунок Виконавця до початку фотосесії.
  3.3. Оплата може бути здійснена шляхом безготівкового переказу на банківський рахунок Виконавця або іншими доступними способами оплати, згідно з умовами, обговореними сторонами.
 4. Відповідальність сторін:
  4.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим Договором, кожна зі сторін несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
  4.2. Виконавець не несе відповідальності за якість матеріалів, що надаються Замовником для фотосесії.
 5. Заключні положення:
  5.1. Цей Договір укладається на необмежений термін, починаючи з моменту його підписання сторонами.
  5.2. Будь-які зміни або доповнення до цього Договору є дійсними тільки у випадку письмової згоди обох сторін.
  5.3. Усі спірні питання, які виникають у зв’язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між сторонами.
  5.4. Цей Договір складений у двох примірниках, один для кожної зі сторін, і має рівну юридичну силу.

Контактна інформація Виконавця:

ФОП Андрій Коваленко
ІІН 3454188216
04205 Киев, Оболонский просп., 16Б
+380959064745
[email protected]